KÖPVILLKOR

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagens samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

 

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Ma Action Racing HB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Betalning med Paypal, Swish eller Banköverföring

Betalning sker enkelt och säkert med några av våra angiva betalningsmetoder

PayPal Kortbetalnign

Om du betalar med PayPal så sker detta direkt i kassan. Om betalningen godkänns så blir din order direkt redo att packas och skickas.

Swish

Swish betalningen görs till det numret som är angivet på sidan efter du valt Swish betalning. Vi skickar inte din ordern förrän vi mottagit betalningen.

Banköverföring

Banköverföring görs till kontonumret som är angivet i e-postet efter betalning. Vi skickar inte ordern förrän vi mottagit betalningen.

 

FRAKTPRISER

Frakten räknas ut i kassan baserat på dina produkters vikt. Vi skickar din leverans med Posten, DB Schenker eller DHL.

 

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Beställningar mottagna före kl. 14:00 på måndag till torsdag kommer att skickas inom två dagar, för leverans inom 2-20 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas på följande måndag. 

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med MA Action Racing HB (mecatechracing.se) köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från MA Action Racing HB per e-post.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) egendom tills dess fulla betalning erlagts.

 

ANSVAR FÖR FEL

MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

 

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomst kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) reklamationsavdelning på e-post info@mecatechracing.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Defekta produkter som returernas till MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagens, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans, material eller tillverkningsfel. Kunden står då för returfrakten tills vi godkänt reklamationen. I de fall returärendet ej är giltigt, debiteras fraktkostnad för retur till kunden. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas, vanligt slitage eller då du orsakat skadan själv utgår det en avgift om 200:-+ moms + frakt retur samt hanteringskostnad för ärendet. produkten skickas sedan inte tillbaka förrän MA Action Racing HB har mottagit betalningen. MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Ma Action Racing HB står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

 

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar, varan får dock ej vara använd.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta MA Action Racing Kommanditbolag, förslagsvis via e-post på info@mecatechracing.se . Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta MA Action Racing Kommanditbolag  för att erhålla returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

 

Om en vara är transportskadad skall MA Action Racing Kommanditbolag (mecatechracing.se) kontaktas inom en veckas tid för information om ersättning.

 

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska MA Action Racing Kommanditbolag återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

 

GARANTI

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige. Garanti gäller ej vid handhavandefel.

 

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) kostnader för transport och administration.

 

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten) dock senast inom 7 dagar.

 

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

ÖVRIGT

MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. MA Action Racing Kommanditbolag (ma-racing.com / ma-racing.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

ma-racing.com & ma-racing.se är hemsidor som ägs av MA Action Racing KB med momsnummer SE969770160601 (kan även refereras till som ”MA Racing”, ”Oss” eller ”Vi”) och är registrerat som företag i Sverige med organisationsnummer 9697701606 och dess registrerade adress på Box 95, 243 22 - Höör, Sverige.

Product added to wishlist
Product added to compare.

This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.